VÒNG BI - BẠC ĐẠN

DÂY CUROA - ĐAI TRUYỀN

MÁY NÔNG NGƯ CƠ

PHỤ TÙNG NÔNG NGƯ CƠ

thông tin liên hệ
Bà Nguyễn Tường Vân
- 0932 729 888

Mr Tiên
Tư Vấn Kỹ Thuật - 0933 729 888

-

-

VÒNG BI - BẠC ĐẠN

Vòng bi NTN 6013LLU
Vòng bi NTN 6013LLU
Vòng bi NTN 32218U
Vòng bi NTN 32218U
Vòng bi gối đỡ ASAHI UKP
Vòng bi gối đỡ ASAHI UKP
Vòng bi gối đỡ ASAHI UCT
Vòng bi gối đỡ ASAHI UCT
Vòng bi gối đỡ ASAHI UCFL
Vòng bi gối đỡ ASAHI UCFL
Vòng bi NIS RHINO
Vòng bi NIS RHINO
Gối đỡ UCP
Gối đỡ UCP
Gối đỡ UCFL
Gối đỡ UCFL
Vòng bi 32217 ( Bạc đạn ô tô)
Vòng bi 32217 ( Bạc đạn ô tô)
Vòng bi Koyo 30203JR
Vòng bi Koyo 30203JR
Vòng bi Koyo NU1005
Vòng bi Koyo NU1005
Vòng bi Koyo tăng đưa dây curoa
Vòng bi Koyo tăng đưa dây curoa
Vòng bi Koyo Ô tô
Vòng bi Koyo Ô tô
Vòng bi Koyo nhào tròn
Vòng bi Koyo nhào tròn
Vòng bi Koyo kim
Vòng bi Koyo kim

DÂY CUROA - ĐAI TRUYỀN

Dây curoa Mitsuba răng
Dây curoa Mitsuba răng
Dây curoa Mitsuba trơn
Dây curoa Mitsuba trơn
Dây curoa Bando
Dây curoa Bando
Dây curoa Mitsuboshi răng
Dây curoa Mitsuboshi răng
Dây curoa Mitsuboshi trơn
Dây curoa Mitsuboshi trơn