VÒNG BI - BẠC ĐẠN

DÂY CUROA - ĐAI TRUYỀN

MÁY NÔNG NGƯ CƠ

thông tin liên hệ
Bà Nguyễn Tường Vân
- 0932 729 888

Mr Tiên
Tư Vấn Kỹ Thuật - 0933 729 888

VÒNG BI - BẠC ĐẠN

Vòng Bi Mai Ơ
Vòng Bi Mai Ơ
Vòng Bi Nhào
Vòng Bi Nhào
Vòng Bi 3 lá
Vòng Bi 3 lá
Gối Đỡ ASAHI
Gối Đỡ ASAHI
Gối Đỡ ASAHI
Gối Đỡ ASAHI
Gối Đỡ ASAHI
Gối Đỡ ASAHI
Gối đỡ UCP
Gối đỡ UCP
Gối đỡ UCFL
Gối đỡ UCFL
Vòng bi 32217 ( Bạc đạn ô tô)
Vòng bi 32217 ( Bạc đạn ô tô)
Vòng bi Koyo 30203JR
Vòng bi Koyo 30203JR
Vòng bi Koyo NU1005
Vòng bi Koyo NU1005
Vòng bi Koyo tăng đưa dây curoa
Vòng bi Koyo tăng đưa dây curoa
Vòng bi Koyo Ô tô
Vòng bi Koyo Ô tô
Vòng bi Koyo nhào tròn
Vòng bi Koyo nhào tròn
Vòng bi hiệu  IKO , JNS và NTN
Vòng bi hiệu IKO , JNS và NTN

DÂY CUROA - ĐAI TRUYỀN

Dây curoa Mitsuba răng
Dây curoa Mitsuba răng
Dây curoa Mitsuba trơn
Dây curoa Mitsuba trơn
Dây curoa Mitsuba trơn
Dây curoa Mitsuba trơn
Dây curoa Bando
Dây curoa Bando
Dây curoa Mitsuboshi răng
Dây curoa Mitsuboshi răng
Dây curoa Mitsuboshi răng
Dây curoa Mitsuboshi răng
Dây curoa Mitsuboshi răng
Dây curoa Mitsuboshi răng
Dây curoa Mitsuboshi trơn
Dây curoa Mitsuboshi trơn
Dây curoa Mitsuboshi trơn
Dây curoa Mitsuboshi trơn
Dây curoa Mitsuboshi trơn
Dây curoa Mitsuboshi trơn
Dây curoa Mitsuboshi trơn
Dây curoa Mitsuboshi trơn
Dây curoa Mitsuboshi trơn
Dây curoa Mitsuboshi trơn

Phụ Tùng Máy Nông Ngư Cơ

xy Lanh Ly Tâm
xy Lanh Ly Tâm
Mặt Quy Lát, ghít, supap, móng chén
Mặt Quy Lát, ghít, supap, móng chén
Máy Nổ
Máy Nổ
Máy Nổ
Máy Nổ
Trục cơ, miễn dên,bạc ống
Trục cơ, miễn dên,bạc ống
Bộ nồi côn
Bộ nồi côn
Tổng bơm, bơm nhờn, dĩa tự động ...
Tổng bơm, bơm nhờn, dĩa tự động ...
Mặt quy lát, supap
Mặt quy lát, supap
Xéc măng
Xéc măng
Ty bơm, béc dầu
Ty bơm, béc dầu
Xy lanh pittong , xéc măng, ắc...
Xy lanh pittong , xéc măng, ắc...